Vanaf 11 mei is de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar weer open. De BSO volgt tot 8 juni het regime van de basisschool. Dit betekent dat kinderen op de dag dat ze naar school gaan ook naar de BSO kunnen komen. De noodopvang voor kinderen van mensen in vitale beroepen gaat gewoon door.

Vanaf 8 juni gaat ook de BSO weer regulier open. De kinderen kunnen dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt. 

Vraag en antwoord coronavirus

Wat betekent dit voor Wee-Play?

Vanaf 11 mei zijn alle locaties voor dagopvang en/of peuteropvang weer geopend en kunnen alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar weer in hun eigen groepen terecht. De noodopvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen loopt gewoon door, ook na 11 mei 2020. Vanaf 8 juni wordt de noodopvang afgebouwd. De noodopvang is dan alleen nog maar 's avonds, 's nachts en in het weekend beschikbaar voor ouders die in de zorg werken.

De BSO volgt tot 8 juni het regime van de basisschool. Op dagen dat kinderen naar school gaan, kunnen ze ook terecht op de onze BSO.  De noodopvang voor schoolkinderen vindt tijdens schooltijd op school plaats (zie hierna voor meer informatie).

 

Denkt u eraan dat onze normale regels rondom het aan- en afmelden dan ook weer van kracht zijn. Aan- en afmelden van gereserveerde opvang in de week van 8 juni kan tot en met zondag 24 mei 2020. Afmelden van gereserveerde uren opvang en aanmelden voor BSO-vakantieopvang in de zomervakantie (13 juli tot en met 21 augustus 2020) kan tot en met zondag 31 mei aanstaande.

Kan ik mijn kinderen brengen als ze klachten hebben?

Kinderen mogen niet naar de opvang als:

  • ze één van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden;
  • ze een huisgenoot hebben met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten/hooikoorts heeft, kan hij of zij dan wel naar Wee-Play?

Kinderen die elk jaar hooikoorts hebben of chronisch verkouden zijn, hebben voor de ouders herkenbare klachten. Deze kinderen mogen dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Kan ik mijn kind laten testen?

Kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts), moeten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en deze registreert dit.

In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt Wee-Play dit bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding. Dit geldt als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan Wee-Play ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar school of kindercentrum mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor ook het RIVM-testbeleid.

Hoe gaat 't brengen en halen van kinderen vanaf 11 mei in zijn werk?

Vanwege de coronamaatregelen zullen er ook op onze locaties een aantal maatregelen gaan gelden. Als we deze afspraken met z'n allen goed volgen, dan kunnen we uw kind(eren) veilig opvangen en onze medewerkers zo veilig mogelijk laten werken. Per locatie zijn deze afspraken vastgelegd in een protocol. Deze maatregelen blijven ook na 8 juni van kracht. Deze protocollen vindt u hieronder:

Protocol locatie Echt ('t Thaal)

Protocol locatie Berg

Protocol locatie Vlodrop

Protocol locatie Posterholt

Protocol locatie Montfort

Protocol locatie Maria Hoop

Protocol locatie Angelaschool

Protocol locatie SportBSO De Brak

 

Tevens is er inmiddels een beslisboom opgesteld, op basis waarvan besloten kan worden hoe er gehandeld moet worden bij neusverkouden kinderen. U vindt de beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 jaar hier.

Ook is een beslisboom opgesteld voor kinderen van 0 t/m 12 jaar die van vakantie terugkomen uit oranje of rood gebied. Deze beslisboom vindt u hier.

Hoe werkt 't nu met BSO vanaf 11 mei? En vanaf 8 juni?

Er zijn veel verschillen in de manier waarop scholen de kinderen 50% naar school willen laten gaan, en wij proberen ons als BSO zo goed als mogelijk aan te passen.

De meeste ouders hebben inmiddels van de school van hun kind(eren) te horen gekregen op welke dagen ze naar school mogen. Op die dagen mogen de kinderen ook op de reguliere tijden gebruik maken van de BSO.

Zodra u weet op welke dagen uw kind naar school gaat en u BSO nodig heeft, kunt u uw kind(eren) voor die dagen op de reguliere tijden aanmelden. Graag de opvang op de andere dagen (dus de dagen waarop u een BSO-reservering heeft maar uw kind nu niet naar school gaat) afmelden!

Indien uw school een continurooster hanteert, dan kunt u aanvragen vanaf einde schooltijd (meestal 14.30 uur in plaats van 15.15 uur).

Gaat uw kind alleen een dagdeel naar school, dan is de school verantwoordelijk voor het opvangen van uw kind vanaf de reguliere starttijd tot de reguliere eindtijd. Daarvoor of daarna vangen wij uw kind(eren) dan weer op.

 

Vanaf 8 juni gaat ook de BSO weer regulier open en geldt weer de normale situatie met de vaste BSO-dagen. Denkt u eraan dat onze normale regels rondom het aan- en afmelden dan ook weer van kracht zijn. Afmelden van gereserveerde opvang in de week van 8 juni kan tot en met zondag 24 mei 2020. Aanmelden voor BSO-vakantieopvang in de zomervakantie (13 juli tot en met 21 augustus 2020) kan tot en met zondag 31 mei aanstaande.

Wat zijn de openingstijden?

Al onze locaties zijn weer op de reguliere tijden geopend.

Moet ik mijn kind afmelden?

Vanaf 11 mei is de dagopvang weer als normaal geopend. Als uw kind vanwege klachten het kinderdagverblijf niet kan bezoeken (zie ook hierboven), verzoeken wij u uw kind af te melden. Zodra uw kind 24 uur klachtenvrij is kan het het kinderdagverblijf weer bezoeken.

Hoe zit het met de financiële consequenties?

Gelukkig heeft de overheid snel duidelijkheid gegeven over de kosten van kinderopvang. Om te zorgen dat de kinderopvangorganisaties die noodzakelijke opvang kunnen blijven bieden, heeft de overheid ouders opgeroepen de facturen zoals gebruikelijk te blijven betalen. De eigen bijdrage zal volledig worden gecompenseerd.  Klik hier voor de volledige informatie vanuit de overheid. U hoeft hiervoor niets te doen. Wee-Play neemt het gedeelte van de eigen bijdrage voor haar rekening dat komt doordat onze uurprijs hoger is dan het uurtarief dat de Belastingdienst hanteert bij het berekenen van de kinderopvangtoeslag. Het gedeelte dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. Dit wordt in één keer uitbetaald in juni of juli. Deze compensatieregeling geldt tot 8 juni.

 

Op de factuur zult u dus de reguliere en reeds extra aangevraagde opvanguren gefactureerd zien. Afmeldingen van reserveringen na 16 maart hebben we niet gecrediteerd. Deze facturen zullen als gebruikelijk de komende dagen automatisch van uw rekening worden afgeschreven. 

 

Hoe weet ik welk bedrag gecompenseerd wordt?

De volledige eigen bijdrage wordt gecompenseerd. Gedeeltelijk door de Belastingdienst en gedeeltelijk door Wee-Play. Voor april hebben we daarom ons uurtarief voor dagopvang en BSO aangepast aan het uurtarief dat de Belastingdienst gebruikt bij de berekening van uw recht op kinderopvangtoeslag, zodat u meteen in april al een lagere eigen bijdrage heeft.  U kunt het volledige bedrag dat gecompenseerd wordt berekenen door onze rekentool in te vullen. U ziet dan bij stap 3 het terug te ontvangen bedrag over de periode 16 maart tot en met 10 mei. Hiervan ontvangt u in april dus al een gedeelte terug omdat wij ons uurtarief hebben aangepast.

Ik heb een cruciaal beroep, en mijn kind heeft milde gezondheidsklachten. Kan ik mijn kind naar de opvang brengen?

Wij volgen hierin nog steeds de richtlijn van het RIVM. Kinderen met milde gezondheidsklachten (dus ook de snotneus) kunnen het kinderdagverblijf helaas niet bezoeken, ook niet van ouders met een cruciaal beroep.

Ik werk in een cruciaal beroep, maar mijn partner niet. Mag ik mijn kind dan brengen?

Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Alleen als dit echt niet lukt, kunt u uw kind toch brengen. 

Waar kan ik terecht voor vragen?

Ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie.