Onze oudercommissie

 

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 1. de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
 2. te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
 3. het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie.

De oudercommissie:

 1. fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
 2. heeft de bevoegdheid de vestigingsmanager drie keer per jaar, of zoveel vaker als zij in onderling overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie;
 3. kan het GGD inspectierapport opvragen bij de vestigingsmanager;
 4. voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met de vestigingsmanager over het interne beleid van het kindercentrum binnen de randvoorwaarden van de kinderopvangorganisatie;
 5. levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten;
 6. zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie.

Oudercommissie Wee-Play St. Odiliënberg

De oudercommissie timmert momenteel flink aan de weg. We hebben recentelijk een werkplan voor de oudercommissie opgesteld. Wat houdt dit in? Met behulp van een werkplan kan de oudercommissie efficiënter en meer doelgericht te werk gaan. Met andere woorden: het werkplan is een soort leidraad voor het vaststellen van de werkzaamheden en prioriteiten van de oudercommissie.

 

Binnen het werkplan wordt niet alleen vastgelegd wie de leden van de oudercommissie zijn, maar ook welke taken de leden hebben. Naast vaste taken voor een voorzitter en secretaris, worden er ook werkgroepen samengesteld waar de leden aan deelnemen. Hierbij kun je denken aan werkgroepen met betrekking tot het pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid, activiteiten etc.

 

De oudercommissie vergadert zo’n 4 keer per jaar (frequenter indien nodig). In die vergaderingen komen veel onderwerpen aan bod; van ontwikkelingen binnen de organisatie van Wee-Play tot personele wijzigingen en van veranderingen in de dagstructuur tot tariefswijzigingen etc. In de toekomst zullen wij de agenda en de notulen van de vergadering ophangen in de centrale hal in St. Odiliënberg (en bij behoefte eventueel in de andere locaties).

 

Daarnaast ondersteunt de oudercommissie tijdens festiviteiten (zoals bijvoorbeeld Kerstmis) en organiseren we jaarlijks een feest voor pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen.

 

 Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die graag mee willen denken met Wee-Play, maar ook naar ouders die tijdens extra activiteiten graag de handen uit de mouwen steken.

 

Vrijblijvend een vergadering bijwonen kan natuurlijk ook altijd. Heb je vragen of opmerkingen voor de oudercommissie dan kun je ons bereiken via het volgende email adres: ocweeplay@gmail.com 

 

Oudercommissie Wee-Play Echt

Wee-Play heeft op de locatie Echt een oudercommissie bestaande uit een 3- tot 7 –tal ouders, vertegenwoordigd uit zoveel mogelijk groepen. De functies van de oudercommissie zijn o.a.:

 • Aanspreekpunt zijn voor ouders voor vragen, opmerkingen en klachten t.a.v. Wee-Play
 • Meedenken in verbeteringen en ontwikkelingen binnen Wee-Play
 • Adviesrecht t.a.v. beleidsmatige en organisatorische zaken binnen Wee-Play
 • Ondersteuning en organisatie van activiteiten zoals het themafeest en dag van de leidster

De oudercommissie vergadert 4 maal per jaar (frequenter indien nodig). Graag willen we als oudercommissie vooral een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor ouders en ervoor zorgen dat de communicatie tussen ouders en directie van Wee-Play zo optimaal mogelijk verloopt. Verder is het natuurlijk een gezellige club ouders die graag ook een ondersteunende rol biedt bij tal aan activiteiten.

 

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken die de oudercommissie kan oppakken, zijn we te bereiken via ocweeplay@gmail.com. Maar spreek ons zeker ook gewoon persoonlijk aan als jullie je kind komen brengen of halen! Check de website en nieuwsbrief voor mededelingen van de oudercommissie.