BSO de CUBE in Echt


Onze BSO

Uit steeds meer signalen blijkt dat kinderen te voorzichtig worden opgevoed en dat ze zelf moeten kunnen ontdekken. Kinderen dienen zelf te leren om gevaren in te schatten en hierop te anticiperen. Er wordt gesteld dat wij als volwassenen hier niet voldoende gelegenheid voor geven, omdat we alle risico’s willen inperken. Dit alles heeft uiteindelijk het nodige effect op de ontwikkeling van kinderen. Wij zien dit ook terug, onder andere in de motorische vaardigheden van de kinderen.

Een buitenschoolse opvang gericht op bewegen biedt een uitgelezen mogelijkheid om aan de ontwikkeling van kinderen - ook op motorisch gebied- bij te dragen.

 

Wat bieden wij?

  • Wij bieden voor- en naschoolse opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd.  We vangen kinderen op van diverse scholen in Echt en omgeving: OBS Patricius, SBO De Horst, BS De Driepas, BS De Violier en BS Angela.
  • Vakantie-opvang: tijdens de schoolvakanties is deze locatie geopend voor onze reguliere klanten, en zijn de kinderen van harte welkom. Kijk voor het vakantieprogramma bij  agenda.

Overige informatie 

Wij brengen de kinderen naar school en halen de kinderen van school op. Een pedagogisch medewerker rijdt mee, zodat de kinderen altijd een vertrouwd gezicht zien als ze uit school komen. Zie ook ons vervoersprotocol.
Locatie

Wee-Play BSO de CUBE

Bandertlaan 13
6101LZ Echt

E-mail: info@wee-play.nl

Tel: 06-21952409 (nieuw per 02-07-2020!)

LRKP-nummer Echt BSO: 126415274

 

Parkeren:

Graag parkeren op het grasveld tegenover de CUBE. De parkeerplaatsen op ons terrein zijn gereserveerd voor auto's die rijden voor onze gebruikers in de CUBE.