Onze oudercommissie

 

De oudercommissie stelt zich ten doel:

  1. de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  2. te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
  3. het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie.

De oudercommissie:

  1. fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
  2. heeft de bevoegdheid de vestigingsmanager drie keer per jaar, of zoveel vaker als zij in onderling overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie;
  3. kan het GGD inspectierapport opvragen bij de vestigingsmanager;
  4. voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met de vestigingsmanager over het interne beleid van het kindercentrum binnen de randvoorwaarden van de kinderopvangorganisatie;
  5. levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten;
  6. zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie.

Oudercommissie Wee-Play kinderopvang

 

De oudercommissie vergadert zo’n 4 keer per jaar (frequenter indien nodig). In die vergaderingen komen veel onderwerpen aan bod; van ontwikkelingen binnen de organisatie van Wee-Play tot personele wijzigingen en van veranderingen in de dagstructuur tot tariefswijzigingen etc. In de toekomst zullen wij de agenda en de notulen van de vergadering ophangen in de centrale hal in St. Odiliënberg (en bij behoefte eventueel in de andere locaties).

 

Daarnaast ondersteunt de oudercommissie tijdens festiviteiten (zoals bijvoorbeeld Kerstmis) en organiseren we jaarlijks een feest voor pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen.

 

 Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die graag mee willen denken met Wee-Play, maar ook naar ouders die tijdens extra activiteiten graag de handen uit de mouwen steken.

 

Vrijblijvend een vergadering bijwonen kan natuurlijk ook altijd. Heb je vragen of opmerkingen voor de oudercommissie dan kun je ons bereiken via het volgende email adres: ocweeplay@gmail.com 

  

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken die de oudercommissie kan oppakken, zijn we te bereiken via ocweeplay@gmail.com. Maar spreek ons zeker ook gewoon persoonlijk aan als jullie je kind komen brengen of halen! Check de website en nieuwsbrief voor mededelingen van de oudercommissie.