Samenwerkingsverbanden

LEA binnen de gemeente Roerdalen
Wee-Play werkt nauw samen met de basisscholen in het kader van de Lokale Educatieve Agenda (LEA), waarmee de gemeente Roerdalen samenwerkt met de basisscholen, peuterspeelzalen en kindercentra.

De uitgangspunten zijn de volgende speerpunten:

Bevordering participatie en actief burgerschap: stimulerende leef- en leeromgeving.
Denk hierbij aan;

  • Laagdrempelige toegang tot informatie over opvoeden en opgroeien voor ouders, jeugdigen en professionals.
  • Ontwikkelen van brede voorzieningen vanuit de brede school gedachte.
  • Opvoedingsondersteuning.

Geen kind buitenboord: versterking van de zorg voor de kinderen met als uitgangspunt
een kind/een gezin/ een plan.

Denk hierbij aan;

  • Vroegsignalering,
  • Implementeren van zorgadviesteams (ZAT) die geen last hebben van horizontale of verticale schotten en die werken voor zowel de groep 0-4 jarigen als 4-12 jarigen.

Met deze speerpunten als leidraad worden er ontwikkelingslijnen uitgezet samen met de scholen en mede partners.
Deze ontwikkelingslijnen worden uitgewerkt in een jaarwerkplan.
Voor meer informatie over LEA kunt u de website www.delokaleeducatieveagenda.nl raadplegen.

VVE binnen de gemeente Echt – Susteren
Binnen gemeente Echt – Susteren is Wee-Play deelnemer van de overleggen rondom de Vroege Voorschoolse Eductie (VVE).Binnen deze gemeente zijn er meerdere clusters gevormd. Ieder cluster kiest voor eigen onderwerpen die aan bod komen in een overleg.

Centraal wordt gekeken naar de mogelijkheden voor onder andere een éénduidig overdrachtsformulier.

Jeugd Gezondheidszorg (consultatiebureau)
Wee-Play werkt nauw samen met de consultatiebureau’s in de omgeving. Zo is er regelmatig contact met de verpleegkundigen van het bureau.
Wanneer er contact wordt gezocht met het consultatiebureau met een vraag over een kindje, gaat dit altijd in overleg met de ouders.