Het belang van structuur en regelmaat

Wee-Play Kinderopvang biedt opvang vanuit 't hart, voor alle kinderen. In alles gaan wij uit van het belang van het kind. Een belangrijke voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, is dat ze zich veilig voelen in de omgeving waar ze opgevangen worden. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat kinderen Wee-Play regelmatig bezoeken. Doordat ze regelmatig komen, kunnen ze goed wennen aan Wee-Play, en zich hechten aan de pedagogisch medewerkers, waardoor het gevoel van veiligheid wordt gerealiseerd. Onze opvang is flexibel, kinderen ondervinden dit niet. Ze worden opgevangen door vaste, vertrouwde medewerkers in hun eigen, vaste groep.

 

Om het wennen en hechten op een goede manier te laten verlopen, hebben we een eenduidig beleid vastgesteld. We putten hieruit vooral uit onze jarenlange ervaring.

 

Het geheugen van een jong kind werkt maar heel kort en is niet in staat om de herkenningsprikkel aan te spreken. Na een week kan een jong kind zich weinig herinneren. Een kind dat dus slechts 1 keer per week het kinderdagverblijf bezoekt, zal telkens energie moeten steken in het wennen. Als het kind het kinderdagverblijf regelmatig bezoekt (minimaal twee keer

per week), leert het dat de pedagogisch medewerkers goed voor hem of haar kunnen zorgen, ook als de ouders/ verzorgers er niet zijn. Het kind gaat de vaste rituelen en het dagritme van de groep herkennen. Dit alles biedt duidelijkheid en houvast, waardoor het zich veilig voelt. Hierdoor heeft het alle ruimte om zijn of haar energie te steken in zijn of haar ontwikkeling.

 

Er zijn veel manieren waarop een kind kan uiten dat het zich niet veilig voelt. Het ene kind is enkel stil, het andere kind weigert te eten of te slapen en het andere huilt met regelmaat. Het spreekt voor zich dat dit niet goed is voor de ontwikkeling voor het kind. Ook heeft dit een behoorlijke invloed op de stemming in de groep, omdat de meeste kinderen hier gevoelig voor zijn. De zorg en aandacht

die een pedagogisch medewerker dan kan geven zijn niet voldoende om dit op te lossen.

 

Op basis van bovenstaande feiten, en onze ervaringen met wennen tot nu toe, werken wij welbewust voor het volgende beleid in het belang van het kind:

 

Kinderen tot 1 jaar

Kinderen tot 1 jaar bezoeken minimaal twee keer 2,5 uur per week het dagverblijf. Er wordt hierbij rekening gehouden met een afwezigheid tijdens vakanties gedurende maximaal 6 weken per jaar.

 

Kinderen vanaf 1 jaar

Ouders van kinderen die reeds ons kindercentrum bezochten voordat ze 1 jaar oud waren, kunnen er voor kiezen om hun kind nog slechts 1 keer per week minimaal 2,5 uur te brengen. Voor het ene kind zal dit prima werken, een ander kind heeft er moeite mee. Regelmaat blijft heel belangrijk. Voorwaarde is dan ook dat het kind zich prettig blijft voelen bij ons. Indien de pedagogisch

medewerker aangeeft dat het kind het moeilijk heeft, zal in overleg met de ouder/ verzorger opnieuw een tweede opvangmoment per week worden afgesproken. Dit dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken gerealiseerd te worden.

 

Kinderen die starten bij Wee-Play en ouder zijn dan 1 jaar

Kinderen die ons kindercentrum bezoeken, en bij de start ouder zijn dan 1 jaar, bezoeken de eerste drie maanden minimaal 2 keer 2,5 uur per week het kindercentrum. Deze drie maanden gelden ook voor kinderen die vanaf hun komst binnen deze 3 maanden 1 jaar worden. Na deze drie maanden kunnen ouders er voor kiezen om hun kind nog slechts 1 keer per week minimaal 2,5 uur te

brengen. Ook nu geldt dat voorwaarde is dat het kind zich prettig blijft voelen bij ons. Indien de pedagogisch medewerker aangeeft dat het kind het moeilijk heeft, zal in overleg met de ouder opnieuw een tweede opvangmoment per week worden afgesproken. Dit dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken gerealiseerd te worden.

 

Heeft u vragen over ons beleid? Neem dan gerust contact met ons op.